Utbildningar

Vårens jaktutbildning börjar i januari samt feb

Anmälning via Mail  se nedan

Jaktutbildning anordnar kurser helgvis i Jan och Feb  Lö-Sö med start i teori kl 10.00-12.45 
med praktisk skjutskola från 13.15 till 17.00, längre eller kortare beroende på hur många
deltagare det finns.

Jaktutbildning´s utbildning i handladdning!

Enligt önskemål startar vi en kurs i handladdningens grunder så fort ett erforderligt
antal kursdeltagare anmält sig, minst 10 eller max 16 stycken till varje kurs.
Kursen är uppdelad på  2 dagar med utprovning av den egenhändigt

laddade ammunitionen till sitt eget gevär på skjutbanan för bästa prestanda.

Kontakta info@jaktutbildning.nu eller ring  070-2354511 för anmälan eller frågor.